Danish Asia Custom Broker ApS

 

Vi er et neutralt speditions- og fortoldningsfirma med tilsammen over 75 års erfaring. Speciale i Fjernøsten og fortoldning af beklædning – passiv og aktiv forædling, 3-sidet passiv forædling, privat toldoplag og almindelige køb.

  • Vi har det mest moderne software til batch indfortoldning
  • Vi er on-line med Skat
  • Vi er top professionelle og har mange års erfaring
  • Ring eller skriv til os for at få et tilbud på fortoldning eller e-exportdokumenter.
  • Log in til SKAT’s systemer her
  • Om hs koder læs her
  • Den rigtige fragt skal bruges læs her
  • om kontroller

 

Japan og EU har lavet en frihandelsaftale som er REX – baseret. 

Vi kan fortolde jeres varer fra England når vi kommer til 1 januar 2021

 

 info:

Rigsrevisionen kritiserede i deres beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet fra december 2017 SKAT for ikke i tilstrækkeligt omfang at anvende de sanktionsmuligheder, der findes i toldlovgivningen, når der opdages fejl i toldangivelserne. SKAT må derfor forventes at sætte større fokus på sanktionering af overtrædelse af toldlovgivningen de kommende år

Source

Leave a Reply